NYHET från Yard Etc!

YARD ETC SOIL POWER

Den andra nyheten är rena hälsokosten för trädgården! Soil Power fungerar som en booster för jord och växter. Produkten bidrar till att bygga upp jordens struktur så att den kan bevara fukt, syre och näring. Goda bakterier, nyttiga jästsvampar, probiotiska mikrober och bioaktiva ämnen gynnar mikroliv och ekosystem i jorden. EM (effektiva mikro-organismer) och fermenterat organiskt avfall bidrar med näring och ökar växternas livs- och motståndskraft, vilket ger friska växter och god skörd. Soil Power tillför ämnen som stimulerar tillväxt, t ex rothormoner, vitaminer och antioxidanter, aminosyror, enzymer och organiska syror. Kväve- och koldioxidfixerande bakterier samverkar med växterna och lagrar kol i marken – som gynnar miljö/klimat och ökar jordens humushalt. Soil Power ska blandas med vatten och spridas med vattenkanna eller sprejas på bladen under växtsäsong. YARD Etc Mist Bottle är utmärkt att blanda i för bladgödsling!